News

ธ.ก.ส.เปิดตัว BAACLife Online บริการเงินฝากมีประกัน

ธ.ก.ส. เปิดตัว BAACLife Online เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าที่ฝากเงินแบบมีประกันให้สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.baac.or.th ตอบโจทย์บริการยุค New Normal ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ การขอเคลมประกันชดเชยรายได้ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบมีประกัน การชำระเงิน รวมไปถึงการติดตามข่าวสารและโปรโมชันพิเศษได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมาสาขา

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. มีนโยบายสนับสนุนการนำนวัตกรรมมาพัฒนาระบบการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยเปิดตัว BAACLife Online เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการและอำนวยความสะดวกกับลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต หรือลูกค้าที่ฝากเงินแบบมีประกันกับ ธ.ก.ส. ให้สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.baac.or.th หรือ https://lifeapp.inbaac.com ซึ่งเข้าถึงระบบได้ทุกอุปกรณ์สื่อสาร ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Google Chrome

BAACLife Online มีฟังก์ชันที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว เช่น การตรวจสอบสถานะรายละเอียดกรมธรรม์ การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว การยื่นคำร้องขอเคลมชดเชยรายได้ การเรียกพิมพ์หนังสือรับรองการส่งเงินฝากสงเคราะห์โครงการ ธกส เพิ่มรักและ ธกส ทวีรัก 99 เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี การเลือกผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตอื่นๆ ที่ตรงใจ เช่น โครงการ ธกส รักคุณ Easy-Life แบบ 1 และ 2 พร้อมรูปแบบการชำระเงินที่หลากหลาย การแสดงรายการรอชำระเงินและใบแจ้งหนี้เมื่อครบกำหนดชำระ รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารและโปรโมชันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่าน BAACLife Online โดยไม่ต้องมาทำธุรกรรมที่สาขา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุค New Normal

สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการ BAACLife Online เพียงแค่คลิก ชีวิตก็ง่ายขึ้น สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ธนาคารเพื่อเข้าใช้บริการ เพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP เพียงเท่านั้น ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์และสามารถทำธุรกรรมเงินฝากสงเคราะห์ออนไลน์ด้วยตัวเองได้ทันที ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ้างอิง
https://mgronline.com/stockmarket